IZ KNJIŽICE- 40 LET NOGOMETA V ČRENŠOVCIH Kronologija NK Črenšovci

Začetki nogometne igre v Črenšovcih sodijo prav gotovo pred leto 1970, ko so se na t.i. starem placu (sedaj nogometno igrišče) odvijale prve tekme, vendar takrat še neorganizirano. Prve nastope ekipe Črenšovcev zasledimo v letu 1972, ko je klub nastopal v ONL Lendava, nato prenehal z nastopanjem in nadaljeval v letu 1974. To je tudi leto, ki se je do sedaj praznovalo kot memorialna obletnica nastanka kluba.

Na osnovi edinega najdenega dokumenta, ki je na razpolago, to je zapisnik ustanovnega občnega zbora NK Črenšovci, ki je bil 14.1.1976 v Črenšovcih, pa je nedvoumno razvidno, kdo so bili ustanovitelji NK Črenšovci in na osnovi sklepa tega zbora se je klub vpisal v register društev, voden v okviru sedanje UE Lendava. Ustanovitelji kluba so evidentirani v zapisniku, prvi predsednik pa je postal Kramar Štefan.

Nedvomno je začetek in športna pot najbolj množičnega društvenega kolektiva sedanje občine Črenšovci povezan z izgradnjo nogometnega igrišča z atletsko stezo. Izgradnja nogometnega igrišča je potekala v letu 1974, kjer sta ključno vlogo odigrala tedanji ravnatelj osnovne šole Mernik Branko in učitelj telovadbe Janža Ludvik z izdatno pomočjo vseh športnikov v okolju in šolskih otrok, ki so med poukom telovadbe in drugih predmetov delali na t.i. šolskem igrišču.

Športnih garderob še takrat ni bilo, za pripravo na tekmo je služila senca pod šolskimi gabri. Spomini na entuziastične čase nogometa v Črenšovcih so še živi, to je spomin na potovanja na tekme vse do Kobilja s kolesi, kasneje tudi s kakšnim avtomobilom, v katerem se je vedno peljalo več ljudi, kakor je bilo dovoljeno.

Klub je v 70-ih letih deloval na povsem amaterski osnovi. Nastopal je v okviru tekmovalnega sistema tedanje MNZ Lendava in to vse do leta 1982, ko se je spremenil tekmovalni sistem in se je ustanovila Pomurska nogometna liga, v katero se je vključil tudi NK Črenšovci.

Največji tekmovalni uspeh v Pomurski nogometni ligi je klub dosegel v letu 1986, ko je postal prvak Pomurske nogometne lige z odlično generacijo doma vzgojenih igralcev.

Poskus kvalifikacij za uvrstitev v višji tekmovalni nivo z ekipo Pesnice ni uspel in v nadaljnjih letih se je čutila v tekmovalnem smislu rahla stagnacija, ki se je kmalu pojavila tudi na organizacijskem nivoju. V tem letu se je začela izgradnja sedanjih športnih garderob, kjer je kot pobudnik ključno vlogo odigral tedanji član vodstva Horvat Matija. V letu 1987 se je na novo oblikovalo vodstvo kluba in predsednik je postal Kolenko Daniel, ki je uspešno opravljal naloge predsednika vse do leta 2001, torej polnih 14 let. V njegovem mandatu so se tudi v letu 1990 dokončno zgradile sedanje športne garderobe, ki so svojemu namenu začele služiti po otvoritveni tekmi z NK Maribor.

Leta 1992 se je kljub nasprotovanju kluba ukinila Pomurska nogometna liga in klub je začel ponovno nastopati v 1. Občinski nogometni ligi Lendava.

Vedno večji so postajali pritiski z vodstva zveze, da klub ne izpolnjuje tekmovalnih pogojev zaradi premajhnega igrišča in vodstvo ter igralci kluba so bili postavljeni pred veliko dilemo in preizkušnjo, kako nadaljevati z delom in športom. Padla je odločitev o izgradnji novega nogometnega igrišča. Odkupila in zamenjala so se potrebna zemljišča. Ob pomoči vseh članov kluba, gradbenikov, ,ki so zgradili cesto, predvsem pa po zaslugi predsednika Kolenko Daniela, tajnika Horvata Ignaca- odvetnika in Horvat Matije, ki je kot gradbenik nadzoroval izvedbo, se je zgradilo novo igrišče, ki je bilo slavnostno odprto 15.8.1994 z gostovanjem takratne prvoligaške ekipe Potrošnika. Teden dni kasneje je klub organiziral veliko tombolo in z izkupičkom pokril stroške izgradnje.

Z izgradnjo tega objekta se je začel tudi tekmovalni vzpon kluba in v letu 1996 je klub postal prvak MNZ Lendava in se uvrstil v 3. slovensko ligo-vzhod. Po uspešni nogometni sezoni v letu 1999 je NK Črenšovci postal prvak 3.SNL-vzhod in se uvrstil v 2. SNL, to je do zdaj v najvišji tekmovalni rang, kjer je NK Črenšovci nastopal proti ekipam, kot je sedaj prvoligaš NK Koper.

Predvsem pomanjkanje finančnih sredstev zaradi relativno slabo razvitega gospodarskega okolja je pomembno prispevalo k temu, da se klub ni obdržal v ligi dlje časa. Klub je nato še dalj časa nastopal v 3. SNL- vzhod(pomurski), ki se je v letu 2004 na novo preoblikovala z združitvijo štirih lig v dve.

Po sklepu upravnega odbora se je  leta 2004 pristopilo k postopku licenciranja in klub je dobil licenco nastopanja v 3. SNL – vzhod in to predvsem zaradi urejenih infrastrukturnih objektov. V sezoni 2008/2009 je klub izpadel iz 3. SNL – vzhod in od takrat naprej je nastopal v PNL, po reorganizaciji le te pa je v sezoni 2013/2014 nastopil v 1. MNL Lendava in osvojil naslov prvaka, po reorganizaciji tekmovanj na nivoji NZS, pa se je znova uvrstil v 3. SNL.

V tem kratkem kronološkem zapisu je potrebno poudariti, da velik poudarek, še posebej v zadnjih 25 letih, klub daje vzgoji lastnega mladega kadra od cicibanov do mladincev. V tem smislu gre zahvala za trud in delo vsem trenerjem. V času od začetka delovanja kluba pa vse do danes se je v klubu izmenjalo veliko igralcev, mnogi med njimi so pustili s svojim delom pomemben pečat in se jih dobro spominjamo. Štiri generacije posebej izstopajo: prva, ki je leta 1986 postala prvak Pomurske nogometne lige, druga, ki se je leta 1999 kot prvak 3. Slovenske nogometne lige – vzhod uvrstila v 2. Slovensko nogometno ligo, tretja, ki je dosegla odlične tekmovalne rezultate v 3. SNL – vzhod in sedanja, ki je znova prvak in upravičeno pričakuje uvrstitev v državni rang tekmovanja.

Izmenjali so se številni trenerji. Izmenjali so se predsedniki, med njimi posebej izstopa Kolenko Daniel, izmenjali so se tehnični vodje ekip, kjer se ne pozablja na prispevek Horvat Matije, med vsemi pa je edini, ki je klubu zvest 40 let in ki je ogromno prispeval za njegovo prosperiteto, to je Horvat Martin, ne sme pa se pozabiti na prispevek Kovač Danijela, Kohek Milana in Törnar Antona, ki klub spremljajo kot igralci, kasneje trenerji in organizatorji tudi v današnjem času. Klub podpirajo tudi vsi člani veteranske ekipe, katerim še posebna zahvala, kakor tudi številnim pokroviteljem.